Hvatač misli – Uputstvo za upotrebu

 • Pre ulaska u instalaciju potrebno je da korisnik upiše svoje korisničko ime i lozinku.
 • Jedinstveni matični broj (JMBG) ne mora se unositi. On će služiti isključivo za dalja istraživanja.
 • Individualna sesija počinje pritiskom na središnji beli krug.
 • Hodanjem preko crvenih, žutih i plavih krugova, posetilac stvara audio-vizuelne rečenice.
 • Osnovni elementi rečenice su krugovi u boji – veličina, boja i ton variraju u odnosu na jačinu pritiska koji izvršite na krugove.
 • Izabrano korisničko ime i lozinka mogu se ponovo upotrebiti. Ukolik o poželite da se vratite u instalaciju, možete ponovo pozvati sesiju koju ste kreirali prethodnog puta i nastaviti s kreativnim stvaranjem.
 • Svaki put kada se individualna sesija ponovo pozove, biće deo trenutne grupne sesije. Tako je moguće dostići višestruko kreativno iskustvo.
 • Ograničeno je trajanje svake individualne sesije i preostalo vreme može se pratiti na desnoj strani zidne projekcije.
 • Ukoliko je korisnik pasivan 20 sekundi, sesija će se automatski prekinuti.
 • Rezultati svih individualnih i grupnih sesija mogu se pratiti na sajtu www.themindcatcher.com

MindCatcher – Machine User Manual

 • Before entering the installation visitor must enter personal username and password.
 • Unique ID number (JMBG) is optional and will be used only for further research purposes.
 • Individual session starts by pressing central white circle.
 • By pressing circle switches colored with three colors (red, blue, yellow) on the floor interface, visitor is generates Audio-Visual sentences.
 • Basic elements of the sentences are colored circles which vary in size, color and tone which visitor can adjusts by controlling time of the pressure on chosen switch.
 • Chosen username and password could be used next time the visitor is entering installation to recall individual session made and to continue with the process of creating.
 • Every time individual session is recall it will become a part of current collective session. That way it is possible to achieve multiple collaborative creative experiences.
 • Length of every individual session is limited and could be controlled on the right side of the projected screen.
 • If the visitor is passive for 20 second the session automatically stops.
 • The result of personal creative act and collaborative creation could be followed on project web site www.themindcatcher.com as well as collaborative artefacts of all other participants.