Predrag Nikolić Koncept i umetničko vođenje Concept and artistic direction Bratislav Vidanović Podni interfejs i vizuelni efekti Floor interface and visual effects Marko Jovanović Programiranje Front-end and back-end programming Boban Stjepanović Izrada veb sajta Web site development Matija Mrkaić Izrada veb sajta Web site development